Klubben » Alkoholpolitik
Alkoholpolitik

Bestyrelsen forventer, at trænere og leder påtager sig et fælles ansvar for efterlevelse af foreningens alkoholpolitik. 

1. Der nydes ikke alkohol ved arrangementer for børn og unge under 18 år, hverken for deltagere, holdledere eller trænere.

2. Alkohol accepteres ikke under udførelse af lederopgaver eller træning, ligesom det ikke accepteres, at ledere eller trænere møder påvirket op til træning.

3. Det er en selvfølge, at alkohol ikke indtages i forbindelse med transport af spillere eller gymnaster.

4. Trænere, ledere, spillere eller gymnaster der møder beruset op på sportspladsen eller gymnastiksalen, vil blive sendt hjem med en advarsel.

5. Alkohol til indtagelse i klubhuset må ikke medbringes, men købes i foreningshuset.

6. Beruelse, der har bragt sikkerheden i fare eller skadet foreningens omdømme, medfører øjeblikkelig bortvisning.

7. Bestyrelsen skal orienteres i alle sager omhandlende alkoholproblemer.

8. Har du oplevet brud på retningslinjerne, så sig det til en voksen!

Alkoholpolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. september 2012.

 
Kalender
Tirsted IK85 | Brandstrupvej 42, 4970 Rødby | Webmaster@ik85.dk